EN_01453469_0004

EN_01453469_0004
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Pictured: The monkey 'recieving CPR'. A monkey appears to give CPR to another member of its troop. The vervet monkey looks like it is giving mouth to mouth resuscitation to the stricken female. However, he is in fact just taking advantage of an opportunity to groom the monkey while she is lying down. Wildlife photographer William Steel took the photographs in the Gaborone Game Reserve in Botswana. SEE OUR COPY FOR DETAILS. Please byline: William Steel/Solent News ? William Steel/Solent News & Photo Agency UK +44 (0) 2380 458800
2020-11-10
William Steel/Solent News & Photo Agency/Solent News/East News
Solent News
William Steel/Solent News & Photo Agency
SN_LIFE_SAVER_04
4,73MB
34cm x 23cm przy 300dpi
0, 2380, 44, A, ADVANTAGE, AGENCY, AN, ANOTHER, APPEARS, BOTSWANA, BYLINE, COPY, CPR, DETAILS, DOWN, FACT, FEMALE, FOR, GABORONE, GAME, GIVE, GIVING, GROOM, HE, HOWEVER, IN, IS, IT, ITS, JUST, LIKE, LOOKS, LYING, MEMBER, MONKEY, MOUTH, NEWS, OF, OPPORTUNITY, OUR, PHOTOGRAPHER, PHOTOGRAPHS, PICTURED, PLEASE, RECIEVING, RESERVE, RESUSCITATION, SEE, SHE, SOLENT, STEEL, STRICKEN, TAKING, THE, TO, TOOK, TROOP, UK, VERVET, WHILE, WILDLIFE, WILLIAM,