EN_01450115_0015

EN_01450115_0015
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
16. 10.2020 Krakow Otwarcie nowego Muzeum Kosciuszkowskiego na Kopcu Kosciuszki N/z kamizelka Tadeusza Kosciuszki , XVIII w. kopia ze zbiorow Muzeum Krakowa fot. Beata Zawrzel/REPORTER
2020-10-16
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
Beata Zawrzel/REPORTER
IMG_4278
4,07MB
57cm x 38cm przy 300dpi
10, 16, 2020, BEATA, KAMIZELKA, KOPCU, KOPIA, KOSCIUSZKI, KOSCIUSZKO, KOSCIUSZKOWSKIE, KOSCIUSZKOWSKIEGO, KRAKOW, KRAKOWA, MUZEUM, N, NA, NOWEGO, OTWARCIE, REPORTER, TADEUSZ, TADEUSZA, W, WYSTAWA, XVIII, Z, ZAWRZEL, ZBIOROW, ZE,