EN_01450112_0009

EN_01450112_0009
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
16.10.2020 Warszawa Wniosek o areszt dla Leszka Czarneckiego fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER n/z: Jaroslaw Kaczynski Artiom Bujan
2020-10-16
Zbyszek Kaczmarek/REPORTER
Zbyszek Kaczmarek/REPORTER
Zbyszek Kaczmarek/REPORTER
20201016_ZBY_1863
3,81MB
42cm x 28cm przy 300dpi
10, 16, 2020, ADWOKAT, AFERA, ARESZT, ARTIOM, BACK, BUJAN, CZARNECKIEGO, DLA, GET, GETBACK, JAROSLAW, KACZMAREK, KACZYNSKI, LESZKA, O, REPORTER, WARSZAWA, WNIOSEK, ZBYSZEK,