EN_01449899_1568
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A northern pika is spotted in a rocky area in Shikaoi in Hokkaido, northern Japan, on Oct. 15, 2020. (Kyodo via AP Images) ==Kyodo
Szczekuszka urwiskowa
2020-10-15
KYDPL KYODO/Associated Press/East News
Associated Press
KYDPL KYODO
20289361690782
1,32MB
17cm x 24cm przy 300dpi
15, 2020, A, AP, AREA, HOKKAIDO, IMAGES, IN, IS, JAPAN, KYDPL, KYODO, NORTHERN, OCT, ON, PIKA, ROCKY, SHIKAOI, SPOTTED, VIA,