EN_01449022_0003
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: MONDADORI PRESS/EAST NEWS Casa Facile 09/2020
Deco - Pomysł na stare obrazy - Casa Facile 09/2020
2020-06-26
Andrea Baguzzi/Mondadori Press/East News
Mondadori Press
Andrea Baguzzi
CF_9_20_p173_Baguzzi
5,4MB
32cm x 48cm przy 300dpi
ANDREA, ART, BAGUZZI, CF, CF0920, COLOUR, DECO, DECORATION, DEKORACJA, KOLOR, OBRAZ, PAINTING, SZTUKA,