EN_01443823_1039

EN_01443823_1039
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
*** NO SALES IN ITALY AND THE UK ***
9/6/2020 - 77th Venice Film Festival 2020, Red Carpet. Film The World to came. Pictured Valentina Siracusa (Photo by IPA/Sipa USA)
2020-09-06
IPA/Sipa USA/East News
Sipa USA
IPA
sipausa_30713543
3,47MB
42cm x 62cm przy 300dpi
2020, 6, 77TH, 9, BY, CAME, CARPET, FESTIVAL, FILM, IPA, PICTURED, RED, SIRACUSA, THE, TO, USA, VALENTINA, VENICE, WORLD, XXNODDPI,