EN_01444242_0048
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS WARSZAWA 04.09.2020 TANIEC Z GWIAZDAMI XI EDYCJA POLSAT - ODC. 1 N/Z: ADAM FIDUSIEWICZ
Taniec z Gwiazdami XI edycja POLSAT - odc. 1
2020-09-04
VIPHOTO/East News
VIPHOTO
VIPHOTO
VIP_TZG2040920_06
3,26MB
42cm x 28cm przy 300dpi
04, 09, 1, 2020, ADAM, EAST, EDYCJA, FIDUSIEWICZ, GWIAZDAMI, NEWS, ODC, POLSAT, TANIEC, TZG, VIPHOTO, WARSZAWA, XI, Z,