EN_01442925_0005
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: MONDADORI PRESS/EAST NEWS Casa Facile 05/2020
Deco - Z drewna i forniru - Casa facile 05/2020
2020-03-10
Andrea Baguzzi/Mondadori Press/East News
Mondadori Press
Andrea Baguzzi
CF_5_20_p156_Baguzzi
5,97MB
32cm x 41cm przy 300dpi
ABAZUR, ANDREA, BAGUZZI, BURL, CF, CF0520, COFFEE, DREWNIANY, DREWNO, FORNIR, STOLIK, TABLE, VENEER, WOOD, WOODEN,