EN_01442923_0008

EN_01442923_0008
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: MONDADORI PRESS/EAST NEWS Casa Facile 05/2020
2019-05-30
Giandomenico Frassi/Mondadori Press/East News
Mondadori Press
Giandomenico Frassi
CF_5_20_NP15_Frassi
5,63MB
38cm x 57cm przy 300dpi
CEILING, CF, CF0520, DETAIL, DETAL, FRASSI, GIANDOMENICO, LAMP, LAMPA, SUFIT,