EN_01439343_0859
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
TO GO WITH AFP STORY BY BRISEIDA MEMA
A blue crab is pictured at the Dead River (Lumi i Vdekur) bank near the Divjaka Lagoon on July 24, 2020. - The blue crab's colourful claws are pretty but dangerous: ripping up fishing nets and upsetting ecosystems off Albania's coast, the invasive species is a source of daily anguish for Balkan fishermen struggling to make ends meet. Native to the Atlantic, the crustacean started emerging in Albania's Adriatic waters over a decade ago, aided by warming sea temperatures. (Photo by Gent SHKULLAKU / AFP)
Połowy niebieskich krabów w Albanii
2020-07-24
GENT SHKULLAKU/AFP/East News
AFP
GENT SHKULLAKU
AFP_1VY6RF
2,25MB
40cm x 27cm przy 300dpi
2020, 24, A, ADRIATIC, AGO, AIDED, ALBANIA, AND, ANGUISH, ARE, AT, ATLANTIC, BALKAN, BANK, BLUE, BUT, BY, CLAWS, COAST, COLOURFUL, CRAB, CRUSTACEAN, DAILY, DANGEROUS, DEAD, DECADE, DIVJAKA, ECOSYSTEMS, EMERGING, ENDS, ENVIRONMENT, FISHERMEN, FISHING, FOR, GENT, HORIZONTAL, I, IN, INVASIVE, IS, JULY, LAGOON, LUMI, MAKE, MEET, NATIVE, NEAR, NETS, OF, OFF, ON, OVER, PICTURED, PRETTY, RIPPING, RIVER, SEA, SHKULLAKU, SOURCE, SPECIES, STARTED, STRUGGLING, TEMPERATURES, THE, TO, UP, UPSETTING, VDEKUR, WARMING, WATERS,