EN_01434341_0384

EN_01434341_0384
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A man takes a photo of a pile of seized illegal drugs before they are set on fire during a destruction ceremony to mark the United Nations' "International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking" in Yangon on June 26, 2020. (Photo by Sai Aung Main / AFP)
2020-06-26
SAI AUNG MAIN/AFP/East News
AFP
SAI AUNG MAIN
AFP_1U42DE
2,37MB
49cm x 33cm przy 300dpi
2020, 26, A, ABUSE, AGAINST, AND, ARE, AUNG, BEFORE, BY, CEREMONY, CRIME, DAY, DESTRUCTION, DRUG, DRUGS, DURING, FIRE, HORIZONTAL, ILLEGAL, ILLICIT, IN, INTERNATIONAL, JUNE, MAIN, MAN, MARK, NATIONS, OF, ON, PILE, SAI, SEIZED, SET, TAKES, THE, THEY, TO, TRAFFICKING, UNITED, YANGON,