EN_01424318_0483
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Amy Tran (L) and her daughter Serene Ho (R) cuddle their newly adopted dog Pepper (C) in a dog park at Kai Tak Runway Park in Hong Kong on April 11, 2020. - Work from home restrictions and the cancellation of school have provided Amy Tran and her daughter Serene Ho, who were looking at getting a dog, the opportunity to rescue Pepper - giving them time for Pepper to settle into the family and Serene to learn how to care for a dog. (Photo by ISAAC LAWRENCE / AFP)
Rzeźnia w Chinach
2020-04-11
ISAAC LAWRENCE/AFP/East News
AFP
ISAAC LAWRENCE
AFP_1QJ430
2,76MB
36cm x 24cm przy 300dpi
11, 2020, A, ADOPTED, AMY, AND, APRIL, AT, BY, C, CANCELLATION, CARE, CUDDLE, DAUGHTER, DOG, FAMILY, FOR, FROM, GETTING, GIVING, HAVE, HER, HO, HOME, HONG, HORIZONTAL, HOW, IN, INTO, ISAAC, KAI, KONG, L, LAWRENCE, LEARN, LOOKING, NEWLY, OF, ON, OPPORTUNITY, PARK, PEPPER, PROVIDED, R, RESCUE, RESTRICTIONS, RUNWAY, SCHOOL, SERENE, SETTLE, TAK, THE, THEIR, THEM, TIME, TO, TRAN, VIRUS, WERE, WHO, WORK,