EN_01381983_2765
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Fot. Monkpress/East News Katowice. n/z katowicki Spodek, centrum Katowic, fragment Miedzynarodowego Centrum Kongresowego
Polska Monk
2019-10-09
MONKPRESS/East News
MONKPRESS
Monkpress
20191010_SPODE_KATO_2019_ (5)
4,41MB
41cm x 26cm przy 300dpi
CENTRUM, EAST, FRAGMENT, GEOTUR, ILUMINACJA, ILUMINACJE, ILUSTRACJA, ILUSTRACYJNE, KATOWIC, KATOWICACH, KATOWICE, KATOWICKI, KONGRESOWE, KONGRESOWEGO, MIEDZYNARODOWE, MIEDZYNARODOWEGO, MONKPRESS, NEWS, NOC, NOCA, POLAND, POLSCY, POLSKA, POLSKI, POLSKIE, SPODEK, STOCK, W, Z, ZDJECIE, ZWIEDZANIE,