EN_01390277_1001
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
**Not for sale in: USA, Brazil, Mexico**
The Doors.Jim Morrison, John Densmore, Ray Manzarek, Robby Krieger. Credit: 385572_/GP/MPI/Capital Pictures CAP/MPI/GP ??GP/MPI/Capital Pictures
Capital - arch
2006-11-27
GP/MPI/Capital Pictures/Capital Pictures/East News
Capital Pictures
GP/MPI/Capital Pictures
CAP-ARCMPIGP190822-0402
1,62MB
34cm x 28cm przy 300dpi
CAP, CAPITAL, CREDIT, DENSMORE, DOORS, GP, JIM, JOHN, KRIEGER, MANZAREK, MORRISON, MPI, PICTURES, RAY, ROBBY, THE,