EN_01377879_0137
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
!!! INTERNET +100%!!!
Foto: Olszanka/Eastnews Warszawa 24-26 05 2019 Warszawskie Targi Ksiazki
Warszawskie Targi Książki
2019-05-24
Wojciech OLSZANKA/East News
Wojciech OLSZANKA
Olszanka WOJCIECH
OLS_TARGI2019_015
5,65MB
42cm x 62cm przy 300dpi
05, 2019, 24-26, AUTOR, AUTORZY, AUTOTRZY, EASTNEWS, FOTO, GWIAZGA, GWIAZY, KSIAZKA, KSIAZKI, OLSZANKA, PISARKA, PISAZ, PORTRET, TARGI, WARSZAWA, WARSZAWSKIE, WOJCIECH,