EN_00948133_3518
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
dup; public out
Paul Hornung, halfback for the Green Bay Packers. Undated photo. (AP Photo)
AP Historical Hard Drive 2005
2011-01-03
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
2716194
2,56MB
20cm x 25cm przy 300dpi
BAY, FOR, GREEN, HALFBACK, HORNUNG, PACKERS, PAUL, THE, UNDATED,