EN_00948133_2503
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
THE FAMOUS COUCH --- Interior of Sigmund Freud's home in September 1990 showing his study containing his desk and the famous couch on which his patients were interviewed, placed at the London's Freud-Museum. (AP-PHOTO/si/stf/Allen)
AP Historical Hard Drive 2005
2005-12-16
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
ALLEN
1286651
1,16MB
25cm x 17cm przy 300dpi
1990, ALLEN, AND, AP-PHOTO, AT, CONTAINING, COUCH, DESK, FAMOUS, FREUD, FREUD-MUSEUM, HIS, HOME, IN, INTERIOR, INTERVIEWED, LONDON, OF, ON, PATIENTS, PLACED, SEPTEMBER, SHOWING, SI, SIGMUND, STF, STUDY, THE, WERE, WHICH,