EN_00948133_2060
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Carola Hoehn preasentiert in den fuenfziger Jahren die Erfindung einer muenchner Firma, die
AP Historical Hard Drive 2005
2005-11-10
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
STR
938999
1,14MB
25cm x 21cm przy 300dpi
CAROLA, DEN, DIE, EINER, ERFINDUNG, FIRMA, FUENFZIGER, HOEHN, IN, JAHREN, MUENCHNER, PREASENTIERT, STR,