EN_00948133_1492
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
The east bank of the Mississippi River joins the Industrial Canal which feeds into Lake Pontchartrain, background. The Port of Embrakation, a U.S. Army installation, through which troops and materials are shipped all over the world, is in the foreground, date unknown. (AP Photo)
AP Historical Hard Drive 2005
2005-11-10
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
DT
3354653
3,02MB
25cm x 17cm przy 300dpi
A, ALL, AND, ARE, ARMY, BACKGROUND, BANK, CANAL, DATE, DT, EAST, EMBRAKATION, FEEDS, FOREGROUND, IN, INDUSTRIAL, INSTALLATION, INTO, IS, JOINS, LAKE, MATERIALS, MISSISSIPPI, OF, OVER, PONTCHARTRAIN, PORT, RIVER, SHIPPED, THE, THROUGH, TROOPS, U, UNKNOWN, WHICH, WORLD,