EN_00948133_1066
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A view as seen from the arches of the Cabildo in New Orleans, the building where Spanish governors once ruled the region, date unknown. (AP Photo)
AP Historical Hard Drive 2005
2005-11-10
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
2314709
2,18MB
25cm x 17cm przy 300dpi
A, ARCHES, AS, BUILDING, CABILDO, DATE, FROM, GOVERNORS, IN, NEW, OF, ONCE, ORLEANS, REGION, RULED, SEEN, SPANISH, THE, UNKNOWN, VIEW, WHERE,