EN_00948133_0994

EN_00948133_0994
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Fruits and vegetables are sold in the open air French Market in New Orleans, date unknown. (AP Photo)
2005-11-15
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
2182213
2,03MB
17cm x 25cm przy 300dpi
AIR, AND, ARE, DATE, FRENCH, FRUITS, IN, MARKET, NEW, OPEN, ORLEANS, SOLD, THE, UNKNOWN, VEGETABLES,