EN_00948133_0092
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A group of elderly jazz musicians play at the New Orleans Preservation Hall, July 1986. (AP Photo/Bill Haber)
AP Historical Hard Drive 2005
2005-12-06
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
BILL HABER
1097164
1,06MB
25cm x 17cm przy 300dpi
1986, A, AT, BILL, ELDERLY, GROUP, HABER, HALL, JAZZ, JULY, MUSICIANS, NEW, OF, ORLEANS, PLAY, PRESERVATION, THE,