EN_00947833_4541

EN_00947833_4541
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
WORLDWIDE RIGHTS AVAILABLE. End users shall not licence, sell, transmit, or distribute any photographs represented by eyevine, to any third party.
Aug 05, 1976; Montreal, Canada; Overview of the closing ceremony of the Olympic Games 1976 in Montreal. (Credit Image: ? KEYSTONE Pictures USA)/ eyevine
2009-10-02
KEYSTONE USA / eyevine/East News
Eyevine
KEYSTONE Pictures USA / eyevine
evhr_00390170
1,25MB
25cm x 19cm przy 300dpi
0, 05, 1976, 20, 44, 8709, A, ABOUT, ARCHIVAL, ARCHIVE, AUG, CANADA, CEREMONY, CLOSING, CONTACT, E, EYEVINE, FILE, FOR, GAMES, HIGHER, HISTORIC, HISTORICAL, HISTORY, IMAGE, IN, INFO, INFORMATION, KEYSTONE, KPA, MONTREAL, MORE, OF, OLYMPIC, OR, OVERVIEW, PICTURES, RESOLUTION, THE, THIS, USA, USING, ZAGENCY, ZBATCH, ZSELECT,