EN_00947833_2534
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
WORLDWIDE RIGHTS AVAILABLE. End users shall not licence, sell, transmit, or distribute any photographs represented by eyevine, to any third party.
May 21, 1973; Athens, GREECE; JOHN F. KENNEDY JR. playing with his dog Scorpio soon after his step fatherAristotle's son Alexandros Onassis died. (Credit Image: ? KEYSTONE Pictures USA)/ eyevine
Eyevine Keystone USA December 2010
2009-09-30
KEYSTONE USA / eyevine/East News
Eyevine
KEYSTONE Pictures USA / eyevine
evhr_00387129
1,49MB
25cm x 19cm przy 300dpi
0, 1973, 20, 21, 44, 8709, A, ABOUT, AFTER, ALEXANDROS, ARCHIVAL, ARCHIVE, ATHENS, CONTACT, DIED, DOG, E, EYEVINE, F, FATHERARISTOTLE, FILE, FOR, GREECE, HIGHER, HIS, HISTORIC, HISTORICAL, HISTORY, IMAGE, INFO, INFORMATION, JOHN, JR, KENNEDY, KEYSTONE, KPA, MAY, MORE, ONASSIS, OR, PICTURES, PLAYING, RESOLUTION, SCORPIO, SON, SOON, STEP, THIS, USA, USING, WITH, ZAGENCY, ZBATCH, ZSELECT,