EN_00947833_1166

EN_00947833_1166
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
WORLDWIDE RIGHTS AVAILABLE. End users shall not licence, sell, transmit, or distribute any photographs represented by eyevine, to any third party.
Feb 06, 1956; La Havana, Cuba; (File Photo) World-renowned writer ERNEST HEMINGWAY born on 21st July 1899 in Oak Park, a suburb of Chicago, Illinois. He was one of six children. At the age of 17 Hemingway published his first literary work. Winner of the Nobel Prize for Literature. He died aged 61, of self inflicted gun shot wound. 'The Snows of Kilimanjaro', 'The Sun Also Rises', 'The Old Man and the Sea' are some of his literary works. (Credit Image: ? KEYSTONE Pictures USA)/ eyevine
1956-02-06
KEYSTONE Pictures USA / eyevine/East News
Eyevine
KEYSTONE Pictures USA / eyevine
evhr_00363200
1,22MB
23cm x 25cm przy 300dpi
0, 06, 17, 1899, 1956, 20, 44, 61, 8709, A, ABOUT, AGE, AGED, ALSO, AND, ARCHIVE, ARE, AT, BORN, CHICAGO, CHILDREN, CONTACT, CUBA, DIED, E, ERNEST, EYEVINE, FILE, FIRST, FOR, GUN, HAVANA, HE, HEMINGWAY, HIS, HISTORIC, HISTORY, ILLINOIS, IMAGE, IN, INFLICTED, INFO, INFORMATION, JULY, KEYSTONE, KILIMANJARO, KPA, LA, LITERARY, LITERATURE, MAN, MORE, NOBEL, OAK, OF, OLD, ON, ONE, PARK, PICTURES, PRIZE, PUBLISHED, RISES, SEA, SELF, SHOT, SIX, SNOWS, SOME, SUBURB, SUN, THE, THIS, USA, USING, WAS, WINNER, WORK, WORKS, WORLD-RENOWNED, WOUND, WRITER, ZAGENCY, ZBATCH, ZSELECT,