EN_00947833_0100
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
WORLDWIDE RIGHTS AVAILABLE. End users shall not licence, sell, transmit, or distribute any photographs represented by eyevine, to any third party.
Apr 27, 1949 - London, England, UK - The elder daughter of King George VI and Queen Elizabeth, ELIZABETH WINDSOR (named Elizabeth II) became Queen at the age of 25, and has reigned through more than five decades of enormous social change and development. For more than 50 years, during a period of great social change, The Queen has carried out her political duties as Head of State, the ceremonial responsibilities of the Sovereign and an unprecedented programme of visits in the United Kingdom, Commonwealth and overseas. PICTURED: PRINCE PHILIP, Duke of Edinburgh and QUEEN ELIZABETH II holding baby CHARLES. (Credit Image: ? KEYSTONE Pictures USA)/ eyevine
Eyevine Keystone USA December 2010
1949-04-27
KEYSTONE Pictures USA / eyevine/East News
Eyevine
KEYSTONE Pictures USA / eyevine
evhr_00362400
0,95MB
19cm x 25cm przy 300dpi
0, 1949, 20, 25, 27, 44, 50, 8709, A, ABOUT, AGE, AN, AND, APR, ARCHIVE, AS, AT, BABY, BECAME, CARRIED, CEREMONIAL, CHANGE, CHARLES, COMMONWEALTH, CONTACT, DAUGHTER, DECADES, DEVELOPMENT, DUKE, DURING, DUTIES, E, EDINBURGH, ELDER, ELIZABETH, ENGLAND, ENORMOUS, EYEVINE, FIVE, FOR, GEORGE, GREAT, HAS, HEAD, HER, HISTORIC, HISTORY, HOLDING, II, IMAGE, IN, INFO, INFORMATION, KEYSTONE, KING, KINGDOM, KPA, LONDON, MORE, NAMED, OF, OUT, OVERSEAS, PERIOD, PHILIP, PICTURES, POLITICAL, PRINCE, PROGRAMME, QUEEN, REIGNED, RESPONSIBILITIES, SOCIAL, SOVEREIGN, STATE, THAN, THE, THIS, THROUGH, UK, UNITED, UNPRECEDENTED, USA, USING, VI, VISITS, WINDSOR, YEARS, ZAGENCY, ZBATCH, ZSELECT,