EN_00947512_0140

EN_00947512_0140
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
English poet and writer John Masefield is seen in this undated photo. He was appointed Poet Laureate of England on May 9, 1930. (AP Photo)
1999-06-16
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
1632790
1,59MB
18cm x 25cm przy 300dpi
1930, 9, AND, APPOINTED, ENGLAND, ENGLISH, HE, IN, IS, JOHN, LAUREATE, MASEFIELD, MAY, OF, ON, POET, SEEN, THIS, UNDATED, WAS, WRITER,