EN_00947512_0018

EN_00947512_0018
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A father's hands press against the window of a bus carrying his tearful son and wife to safety from the besieged city of Sarajevo during the Bosnian War on Nov. 10, 1992. Roman Catholic Croat and Muslim-led government forces fought together against Bosnia's Eastern Orthodox Serbs early in the war which started after Bosnia seceded from Serb-dominated Yugoslavia. All sides in Bosnia's war stand accused of
1992-11-10
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
LAURENT REBOURS
1062630
0,75MB
17cm x 13cm przy 300dpi
10, 1992, A, ACCUSED, AFTER, AGAINST, ALL, AND, BESIEGED, BOSNIA, BOSNIAN, BUS, CARRYING, CATHOLIC, CITY, CROAT, DURING, EARLY, EASTERN, FATHER, FORCES, FOUGHT, FROM, GOVERNMENT, HANDS, HIS, IN, LAURENT, MUSLIM-LED, NOV, OF, ON, ORTHODOX, REBOURS, ROMAN, SAFETY, SARAJEVO, SECEDED, SERB-DOMINATED, SERBS, SIDES, SON, STAND, STARTED, TEARFUL, THE, TO, TOGETHER, WAR, WHICH, WIFE, WINDOW, YUGOSLAVIA,