EN_01365509_0302
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS WARSZAWA 02.03.2019 14. NOWOROCZNY OBIAD Z GWIAZDAMI N/Z: GOSIA ANDRZEJEWICZ NORBERT DABEK
14. Noworoczny Obiad z Gwiazdami
2019-03-02
VIPHOTO/East News
VIPHOTO
VIPHOTO
VIP_OBIADJ2020319_15
2,19MB
27cm x 40cm przy 300dpi
02, 03, 14, 2019, ANDRZEJEWICZ, DABEK, EAST, GOSIA, GWIAZDAMI, NEWS, NORBERT, NOWOROCZNY, OBIAD, VIPHOTO, WARSZAWA, Z,