EN_00947243_0352

EN_00947243_0352
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
;public out; gp
World Heavyweight Boxing Champion Jack Johnson shown in this undated photo. (AP Photo)
2010-12-22
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
2643527a
1,18MB
13cm x 25cm przy 300dpi
BANDAGES, BOXING, CHAMPION, HEAVYWEIGHT, IN, JACK, JOHNSON, SHOWN, THIS, UNDATED, WORLD,