EN_00946919_2286
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Venezia Pendergast, with burns over 65% of her body, is taken into New York Hospital, Jan. 17, 1979. Ms. Pendergast and another woman were seriously injured in a fire set in their subway token booth in apparent retaliation for harrassment charges filed earlier against two men. (AP Photo/David Karp)
AP Historical Hard Drive 2009
2010-12-19
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
David Karp
4211859
2,12MB
25cm x 17cm przy 300dpi
17, 1979, 65, A, AGAINST, AMBULANCE, AND, ANOTHER, APPARENT, BODY, BOOTH, BURNS, CHARGES, DAVID, EARLIER, FILED, FIRE, FOR, HARRASSMENT, HER, HOSPITAL, IN, INJURED, INTO, IS, JAN, KARP, MEN, MS, NEW, OF, OVER, PENDERGAST, RETALIATION, SERIOUSLY, SET, SUBWAY, TAKEN, TOKEN, TWO, VENEZIA, WERE, WITH, WOMAN, YORK,