EN_00946147_9289
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Queen Elizabeth II, dressed in the magnificent robe of cloth of gold, receives the sceptre with cross, the ensign of kingly power and justice, from the Archbishop of Canterbury, June 20, 1953. (AP Photo/POOL)
AP Historical Hard Drive 2008
1953-06-20
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
Anonymous
1600045
0,65MB
13cm x 17cm przy 300dpi
1953, 20, AND, ANONYMOUS, ARCHBISHOP, BENEDICTION, CANTERBURY, CLOTH, CROSS, DRESSED, ELIZABETH, ENSIGN, FROM, GOLD, II, IN, JUNE, JUSTICE, KINGLY, MAGNIFICENT, OF, POOL, POWER, QUEEN, RECEIVES, ROBE, SCEPTRE, THE, WITH,