EN_00212624_0272

EN_00212624_0272
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: EAST NEWS/SPUTNIK Constructing the Druzhba pipeline.
RIA NOVOSTI
1976-06-18
SPUTNIK/EAST NEWS
SPUTNIK Russia
Soupronenko
RIA04-031491_3000
1,19MB
25cm x 18cm przy 300dpi
1976, CONSTRUCTING, DRUZHBA, NOVOSTI, PIPELINE, RIA, SOUPRONENKO, THE,