EN_00946081_8046

EN_00946081_8046
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Author Ernest Hemingway and his wife Mary Welsh are seen at their home, Feb. 1960. (AP Photo)
1960-01-31
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
661324
0,9MB
25cm x 20cm przy 300dpi
1960, ADVENTURER, AND, ARE, AT, AUTHOR, ERNEST, HEMINGWAY, HIS, HOME, MARY, SEEN, WELSH, WIFE,