EN_00946081_8046
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Author Ernest Hemingway and his wife Mary Welsh are seen at their home, Feb. 1960. (AP Photo)
AP Historical Hard Drive 2008
1960-01-31
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
661324
0,9MB
25cm x 20cm przy 300dpi
1960, ADVENTURER, AND, ARE, AT, AUTHOR, ERNEST, HEMINGWAY, HIS, HOME, MARY, SEEN, WELSH, WIFE,