EN_00946081_4688

EN_00946081_4688
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Author Ernest Hemingway and his wife Mary Welsh are seen, date and location unknown. (AP Photo)
2010-12-14
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
1875358
2,41MB
24cm x 23cm przy 300dpi
ADVENTURER, AND, ARE, AUTHOR, DATE, ERNEST, HEMINGWAY, HIS, LOCATION, MARY, SEEN, UNKNOWN, WELSH, WIFE,