EN_00946081_4688
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Author Ernest Hemingway and his wife Mary Welsh are seen, date and location unknown. (AP Photo)
AP Historical Hard Drive 2008
2010-12-14
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
1875358
2,41MB
24cm x 23cm przy 300dpi
ADVENTURER, AND, ARE, AUTHOR, DATE, ERNEST, HEMINGWAY, HIS, LOCATION, MARY, SEEN, UNKNOWN, WELSH, WIFE,