EN_00946094_0011

EN_00946094_0011
  • 15,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 30,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 75,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
14.12.2010 Warszawa Promocja ksiazki Janusza Majewskiego " Mala matura " N/z Janusz Majewski Fot Michal Dyjuk/REPORTER
2010-12-14
MICHAL DYJUK/REPORTER
MICHAL DYJUK/REPORTER
Dyjuk/REPORTER
151210131
1,55MB
18cm x 19cm przy 300dpi
12, 14, 2010, AUTOR, DYJUK, JANUSZ, JANUSZA, KSIAZKA, KSIAZKI, MAJEWSKI, MAJEWSKIEGO, MALA, MATURA, MICHAL, PORTRET, PROMOCJA, REPORTER, REZYSER, REZYSERZY, WARSZAWA, Z,