EN_00945997_8826
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
12172
Admiral Lord Louis Mountbatten, Supreme Allied Commander in South East Asia (second from left), watches aerial maneuvers with American pilots at an Indian Air Base in Burma during his tour of the Burman Front in an undated photo. (AP Photo)
AP Historical Hard Drive 2008
2010-12-14
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
4735605
2,49MB
25cm x 17cm przy 300dpi
ADMIRAL, AERIAL, AIR, ALLIED, AMERICAN, AN, ASIA, AT, BASE, BURMA, BURMAN, COMMANDER, DURING, EAST, FROM, FRONT, HIS, IN, INDIAN, LEFT, LORD, LOUIS, MANEUVERS, MOUNTBATTEN, OF, PILOTS, SECOND, SOUTH, SUPREME, THE, TOUR, UNDATED, WATCHES, WITH,