EN_00945997_8087

EN_00945997_8087
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
11966
Vietnam (S) U.S. Soldiers arriving at Andrews Air Force Base December 21 1968 before going home for Christmas.(AP Photo)
2010-12-13
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
993896
1,22MB
25cm x 17cm przy 300dpi
1968, 21, AIR, ANDREWS, ARRIVING, AT, BASE, BEFORE, CHRISTMAS, DECEMBER, FOR, FORCE, GOING, HOME, SOLDIERS, U, VIETNAM,