EN_00945997_4341
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
12108
Barney Livingstone is shown at WirePhoto machine in an undated photo. (AP Photo)
AP Historical Hard Drive 2008
2010-12-13
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
Anonymous
3581879
1,59MB
25cm x 20cm przy 300dpi
AN, ANONYMOUS, AT, BARNEY, IN, IS, LIVINGSTONE, MACHINE, SHOWN, UNDATED, WIREPHOTO,