EN_00945997_4106
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Swedish actress Ingrid Bergman, left, receives an award for best actress of the year for the film
AP Historical Hard Drive 2008
2010-12-13
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
Marty Lederhandler
3395118
1,59MB
25cm x 20cm przy 300dpi
ACCESSORIES, ACTRESS, AN, AWARD, BERGMAN, BEST, FILM, FOR, INGRID, LEDERHANDLER, LEFT, MARTY, OF, RECEIVES, SWEDISH, THE, YEAR,