EN_00945997_3653
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
12109 **Original glass neg 85552 can be found in the Old Index files.*
Associated Press London bureau photo sales and inquiry counter manned by K.C. Boxall, who is shown consulting with Leslie Priest, photographer, left, in an undated photo. (AP Photo)
AP Historical Hard Drive 2008
2010-12-13
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
Anonymous
3006997
1,31MB
18cm x 25cm przy 300dpi
AN, AND, ANONYMOUS, ASSOCIATED, BOXALL, BUREAU, BY, CONSULTING, COUNTER, IN, INQUIRY, IS, K, LEFT, LESLIE, LONDON, MANNED, PHOTOGRAPHER, PRIEST, SHOWN, UNDATED, WHO, WITH,