EN_00945997_3130

EN_00945997_3130
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
12109 **Original glass neg 85554 can be found in the Old Index files.*
The Associated Press London bureau is shown with Frank H. King standing over cable transmitters, in an undated photo. (AP Photo)
2010-12-13
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
Anonymous
2594622
1,17MB
25cm x 18cm przy 300dpi
AN, ANONYMOUS, ASSOCIATED, BUREAU, CABLE, FRANK, H, IN, IS, KING, LONDON, OVER, SHOWN, STANDING, THE, TRANSMITTERS, UNDATED, WITH,