EN_00945997_2843
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Undated image of a girl taking care of the farmer's wife's children in Germany during the Hitler regime. Unmarried girls aged between 17 - 25 and not in full employment or studying at school had to work in the program called
AP Historical Hard Drive 2008
2010-12-13
East News
Associated Press
2355774
0,98MB
19cm x 25cm przy 300dpi
17, 25, A, AGED, AND, AT, BARE, BETWEEN, CALLED, CARE, CHILDREN, DURING, EMPLOYMENT, FARMER, FOOT, FULL, GERMANY, GIRL, GIRLS, HAD, HITLER, IMAGE, IN, NOT, OF, OR, PROGRAM, REGIME, SCHOOL, STUDYING, TAKING, THE, TO, UNDATED, UNMARRIED, WIFE, WORK,