EN_00945997_2778
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Image shows some of the German (with swastika) and Italian banners decorating Roman streets, displayed to celebrate the arrival of the German foreign minister to confer with Benito Mussolini and other Fascist authorities, here in Rome, Italy, September 20, 1940. (AP Photo)
AP Historical Hard Drive 2008
2010-12-13
East News
Associated Press
2322109
1,5MB
25cm x 18cm przy 300dpi
1940, 20, AND, ARRIVAL, AUTHORITIES, BANNERS, BENITO, CELEBRATE, CONFER, DECORATING, DISPLAYED, DRITTES, FASCIST, FOREIGN, GERMAN, HERE, IMAGE, IN, ITALIAN, ITALY, MINISTER, MUSSOLINI, OF, OTHER, REICH, ROMAN, ROME, SEPTEMBER, SHOWS, SOME, STREETS, SWASTIKA, THE, TO, WITH,