EN_00945997_2742

EN_00945997_2742
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Portrait of German movie star Heinrich George, (October 9, 1893 - September 25, 1946) pictured in the 1930ies in Germany. The father of German movie star Goetz George, died in the concentration camp
2010-12-13
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
2304312
1,37MB
19cm x 25cm przy 300dpi
1893, 1946, 25, 9, CAMP, CONCENTRATION, DIED, FATHER, GEORGE, GERMAN, GERMANY, GOETZ, HEINRICH, IN, MOVIE, OCTOBER, OF, PORTRAIT, SEPTEMBER, STAR, THE,