EN_00945997_2741
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
public out
Portrait of German movie star Heinrich George, pictured in the 1930ies in Germany. (AP Photo)
AP Historical Hard Drive 2008
2010-12-13
ASSOCIATED PRESS/East News
Associated Press
2303982
1,37MB
19cm x 25cm przy 300dpi
GEORGE, GERMAN, GERMANY, HEINRICH, IN, MOVIE, OF, PORTRAIT, STAR, THE,