EN_00944809_0177
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
WORLDWIDE RIGHTS AVAILABLE. End users shall not licence, sell, transmit, or distribute any photographs represented by eyevine, to any third party.
Paris Hilton arrives in the VIP area of Dubai International Airport to film her new reality show Paris Hilton's Dubai BFF. ? Andrew Parsons / eyevine
Eyevine Archiwum FL 057 Nov 2010
2009-06-12
EAST NEWS
Eyevine
Andrew Parsons
ParisHiltonDubai_AP10
1,12MB
34cm x 17cm przy 300dpi
0, 20, 44, 8709, ABOUT, AIRPORT, AMERICAN, ANDREW, AREA, ARRIVE, ARRIVES, ARRIVING, BFF, CELEB, CELEBRITY, CONTACT, DUBAI, E, EYEVINE, FAMOUS, FASHION, FILM, FILMING, FOR, GIRL, HEIRESS, HER, HILTON, HOLIDAY, IMAGE, IN, INFAMOUS, INFO, INFORMATION, INTERNATIONAL, IT, IT-GIRL, MILLIONAIRE, MORE, MOVIE, NEW, NEWS, OF, PARIS, PARSONS, REALITY, SHOW, SOCIALITE, THE, THIS, TO, TV, USING, VIP,