EN_00944809_0132
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
WORLDWIDE RIGHTS AVAILABLE. End users shall not licence, sell, transmit, or distribute any photographs represented by eyevine, to any third party.
Jim Morrison mugshot. Date Arrested: December 9, 1967 Charges: indecent and immoral exhibition Action: Jim was arrested onstage during a concert in New Haven, Connecticut for attempting to incite a riot by telling the crowd that a policeman had sprayed him and his girlfriend from his Venice Beach days, Pamela, with mace backstage before the concert. Credit: eyevine
Eyevine Archiwum FL 057 Nov 2010
2009-06-18
EAST NEWS
Eyevine
HANDOUT
Mugshots_EV118
0,07MB
8cm x 6cm przy 300dpi
0, 1967, 20, 44, 8709, 9, A, ABOUT, ACTION, AND, ANY, ARREST, ARRESTED, ATTEMPTING, BACKSTAGE, BEACH, BEFORE, BY, CELEB, CELEBRITY, CHARGES, CONCERT, CONNECTICUT, CONTACT, CRIME, CROWD, DATE, DAYS, DECEMBER, DEVIANT, DISTRIBUTE, DURING, E, EDITORIAL, EMAIL, END, EVPORTRAIT, EXHIBITION, EYEVINE, FOR, FROM, GIRLFRIEND, HAD, HANDOUT, HAVEN, HIM, HIS, IMAGE, IMMORAL, IN, INCITE, INDECENT, INFO, INFORMATION, JAIL, JIM, LICENCE, MACE, MORE, MORRISON, MUG, MUGSHOT, NEW, NEWS, NOT, ONLY, ONSTAGE, OR, OTHERWISE, PAMELA, PARTY, PHOTOGRAPHS, POLICE, POLICEMAN, PRISON, REPRESENTED, RIOT, SELL, SHALL, SHOT, SPRAYED, TEL, TELLING, THAT, THE, THIRD, THIS, TO, TRANSMIT, USE, USERS, USING, VENICE, WAS, WITH, WORLDWIDE,